Rulings_Aquire_NL
Parent Rulings_Aquire_NL Rulings_Bloodbowl_NL Rulings_Mordheim_NL Rulings_Mordheim Rulings_OdM_NL Ruling_Stap op_NL Ruling_Smurfenspel_NL Rulings_amrodam Rulings_Mageknight_NL Rulings_div

 

Parent

Spelregels Aquire

Aquire is een snel te leren spel. Na het lezen van de spelregels (eigenlijk al tijdens het lezen van de spelregels) kan men het spel direct spelen. De crux zit hem in het ervaren van de consequenties, op basis waarvan men strategien kan ontwikkelen. Het is een goed en leuk spel. Het spel moet bij voorkeur met 3 of meer spelers gespeeld worden, maar kan met aangepaste regels ook door 2 spelers met veel plezier gespeeld worden (zie 'Aangepaste regels voor 2 spelers' onderaan deze pagina).

Inleiding

Aquire is een economische simulatie. Het doel van het spel is om op het einde zo veel mogelijk geld te hebben. Je kunt dat geld verdienen door het oprichten van bedrijven, het kopen en verkopen van aandelen, het fuseren van bedrijven en het uitbreiden van bedrijven waar je aandelen in hebt. 

Het spel kan gespeeld worden door 2 tot 6 spelers, leeftijds indicatie 12 jaar en ouder. De complexiteit van het spel is beperkt. Het spel wordt geleverd met een speelbord, 7 plastic gebouwen, 108 speelstenen, 7 sets van 25 aandelen, 6 informatie kaarten, speelgeld en een handig opbergdoosje voor tijdens het spelen.

Voorafgaand aan het spel wordt bepaald of er 'open' gespeeld wordt of gesloten. Hiermee wordt bedoeld, of het voor de speler zichtbaar is wie welke en hoeveel aandelen aandelen bezit alsmede de hoeveelheid geld die iedere speler bezit. Merk op dat 'geheim' spelen leuker is. De hoeveelheid geld en aandelen in bezit van de bank (dus nog niet uitgegeven) is voor iedereen ten alle tijde zichtbaar/opvraagbaar.

Gehanteerde termen

De termen die gehanteerd worden zijn:

corporation (bedrijf): twee of meer speelstenen die aan horizontaal of verticaal aan elkaar liggen (dus niet diagonaal), vormen een bedrijf en moeten geidentificeerd worden met een gebouwsteen (dit is verplicht muv van de startsituatie). 

unincorporated tile (een losse speelsteen): een of meer speelstenen op het speelbord, die nog geen bedrijf vormen

business tiles (bedrijfsstenen): de 7 stenen die een bedrijf voorstellen (Sackson (rood), Zeta (geel), Hydra (oranje), (Fusion (licht groen), America (blauw), Phoenix (paars) en Quantum (donkergroen).

active corporation (een actief bedrijf): een bedrijf dat op het speelbord aanwezig is

safe corporation (een veilig bedrijf): een bedrijf bestaand uit 11 of meer speelstenen

corporation founder (bedrijfsoprichter): de speler die met het spelen van een speelsteen twee of meer speelstenen aan elkaar legt

founder's bonus stock (oprichterbonus): de bedrijfsoprichter ontvangt bij het oprichten een gratis aandeel van dat bedrijf

majority/minority stockholder (meerderheids/minderheids aandeelhouder): the spelers die respectievelijk de meeste en op een na meeste aandelen hebben in een bedrijf

majority/minority stockholder bonus (meerderheids/minderheids aandeelhouder bonus): de bonus die de beide genoemde speler krijgen bij het einde van het spel of bij het overnemen van het betreffende bedrijf. De omvang van de bonus staat vermeld op de informatie kaart)

merger (overname): een overname ontstaat wanneer twee bedrijven worden samengevoegd tot een (1), door middel van een speelde speelsteen

mergermaker (de overnemer): de speler die de speelsteen legt waardoor twee bedrijven een worden

informatiekaart: deze kaart bevat de prijzen van de aandelen en de bonussen bij overnames en eindafrekening, gerelateerd aan het aantal bedrijfsstenen dat bij een bedrijf hoort (voor het gemak opgenomen onderaan deze handleiding)

Het opzetten van het spel

 1. Doe de speelstenen in een doos op een zodanige manier dan een speler niet kan zien welke steen hij trekt (of moeilijker: leg alle stenen omgekeerd op tafel). 
 2. Stel een speler aan als bankiers. De banker beheert de bank en de aandelen. De bankier plaatst de bedrijfstenen op het aandelen bakje en plaatst de bijbehorende aandelen ernaast.
 3. De bankier geeft iedere speler (incl. zichzelf uiteraard) 4 biljetten van $1000, 3 van $500 en 5 van $100 (totaal 6000)

Iedere speler trekt een steen en speelt deze uit op het speelbord (dwz legt de steen op het corresponderende vakje op het speelboard). De speler die het dichtste bij 1A legt (volgorde letter / nummer) mag beginnen, bijv. 9A is 'beter' dan 1B. Laat alle stenen op het bord liggen. Belangrijk in deze fase is op te merken dat twee stenen die naast elkaar liggen in deze fase geen bedrijf vormen. Pas als er een steen wordt aangelegd tijdens het spelen onstaat een nieuw bedrijf.

Vervolgens trekken alle speler 6 speelstenen. Deze speelstenen moeten zo geplaatst worden dat ze niet zichtbaar zijn voor de overige spelers. 

Het spelen van het spel

Tijdens zijn/haar beurt doet een speler het volgende (in deze volgorde):

 1. hij/zij speelt een speelsteen uit op het bord, en wel op de overeenkomstige plaats (bijv. plaats speelsteen 1A op plaats 1A).
 2. de speler mag nu (maximaal) drie aandelen kopen van een of meerdere actief bedrijven. Hij/zij mag dus drie aandelen kopen van een bedrijf, 2 aandelen van het een en 1 van een ander bedrijf, of 1 aandeel van drie verschillende bedrijven.
 3. de speler beeindigt zijn beurt met het trekken van een nieuwe speelsteen (hij/zij heeft dus altijd 6 speelstenen op het einde van zijn/haar beurt).

Hieronder volgende de drie stappen met meer detail

1. Het spelen van een speelsteen

Bij het spelen van een speelstenen kunnen drie situaties onstaan:

 1. er kan een nieuwe onderneming onstaan, wanneer de steen horizontaal of verticaal aansluit bij een 'unincorporated tile' die al op het bord ligt. De speler kiest een van de beschikbare bedrijfsstenen en plaatst deze op een van de stenen die het nieuwe bedrijf vormen. De speler (oprichter dus) ontvangt een gratis aandeel van het zojuist gevormde bedrijf (dwz, als er aandelen aanwezig zijn bij de bank, het kan zijn dat alle aandelen al in handen zijn van een of meerdere spelers). 
  Let op: een steen die een achtste bedrijf vormt mag niet gespeeld worden! Die steen mag gespeeld worden als er een bedrijfssteen vrij komt.
 2. er worden twee of meerdere bedrijven samengevoegd. In een dergelijke situatie neemt het grootste bedrijf altijd het kleinste bedrijf over, waarbij de zo juist gespeelde steen niet mee telt (ook niet in de afhandeling van de overname). Wanneer de bedrijven even groot zijn, bepaalt de 'merger maker' (degene die de steen heeft gelegd) welk bedrijf het andere overneemt. De overgebleven bedrijfsteen wordt weer op het aandelenbakje geplaatst. Merk op dat het mogelijk is om met een steen meer dan twee bedrijven samen te voegen (zie hier onder "Afhandeling overnames van bedrijven").
 3. de speelsteen ligt 'los' van andere stenen of sluit aan bij een bestaand bedrijf zonder een fusie te bewerkstelligen (dat bedrijf wordt in de regel dan wel meer waard), in dat geval gaat de beurt gewoon verder.

Een bedrijf dat uit 11 of meer stenen bestaat kan niet worden overgenomen, dit bedrijf heet dan 'safe' of 'veilig'. Het kan wel andere bedrijven overnemen of groeien door aangelegde stenen. Twee bedrijven die 'safe' zijn kunnen dus ook niet samengevoegd worden. Een steen die twee van dergelijk bedrijven samenvoegd is dus niet speelbaar! De steen mag later tijdens de beurt ingeruild worden.

Afhandeling overnames van bedrijven

Op het moment van een overname moeten alle speler die aandelen hebben in het over te nemen bedrijf (of bedrijven) hun aandelen laten zien. De speler met het meeste aantal aandelen in het over te nemen bedrijf ontvangt de 'majority stockholder bonus'. Degene die de op een na meeste aandelen bezit ontvangt de 'minorty stockholder bonus'. Kijk op de informatie kaart onder de naam van het over te nemen bedrijf naar het aantal stenen waaruit het bedrijf bestaat en kijk vervolgens naar de corresponderende twee rechter kolommen om deze bedragen te vinden. Dit bedrag wordt door de bank uitgekeerd. 

Als er maar een speler aandelen heeft, dan ontvangt hij beide bonussen. Indien twee (of meer) spelers  majority stockholder zijn, dan delen zij de majority en minority stockholder bonus. Als er twee (of meer) spelers de minority stockholder zijn en er slechts een majority stockholder is, dan wordt de minorty stockholder bonus onder de minority stockholders verdeeld. Er wordt altijd afgerond naar boven. Nogmaals, dit geld wordt uitbetaald door de bank. Bijv. als Zeta uit 4 stenen bestaat op het moment dat het wordt overgenomen bedragen de majority/minority stockholder bonussen resp. $4000 en $2000.

Merk op dat de aandeelhouders van het overnemende bedrijf (het grootste bedrijf) geen bonus ontvangen. 

Nadat de bonussen zijn uitbetaald mag iedere aandeelhouder, beginnende met de 'merger maker' (de actieve speler) beslissen wat hij doet met de aandelen van het overgenomen bedrijf.

 1. De speler kan de aandelen verkopen tegen de huidige waarde (de steen die de overname bewerkstelligde wordt niet meegeteld!) aan de bank
 2. De speler kan de aandelen inruilen tegen aandelen van het overnemende bedrijf en wel twee (2) aandelen van het overgenomen bedrijf tegen een (1) aandeel van het overnemende bedrijf, enkel en alleen als deze aandelen bij de bank beschikbaar zijn
 3. De speler kan de aandelen houden in de verwachting dat er nog een bedrijf wordt opgericht onder dezelfde naam (met dezelfde bedrijfssteen dus). Hij houdt de aandelen dus gewoon vast.

Merk op, dat ook een combinatie van de bovenstaande drie mogelijkheden mogelijk is: een speler kan een gedeelte van zijn aandelen verkopen, een gedeelte omruilen 2:1 en een gedeelte vasthouden, in elke verhouding die hem schikt. 

Wanneer er sprake is van een meervoudige overname (een speelsteen die 3 of 4 bedrijven samenvoegd), neemt het grootste bedrijf de overige over. De bedrijven worden een voor een samengevoegd met het overnemende bedrijf. In elk geval bepaalt de 'mergermaker' als eerste wat hij met de aandelen doet.

2. Het kopen van aandelen

Na het leggen van de speelsteen en het eventueel afhandelen van een overname, mag de speler tot 3 aandelen van een willekeurig actief bedrijf komen (mits voorradig bij de bank). Hij mag dit doen in iedere willekeurige combinatie (3 aandelen van een bedrijf / 2 aandelen van 'n bedrijf en 1 aandeel van een ander bedrijf / 1 aandeel van drie verschillende bedrijven). 

De prijs van het aandeel is aangegeven op de informatie kaart en is afhankelijk van de naam van het bedrijf en het aantal stenen waaruit een bedrijf bestaat (bijv. Indien Hydra uit 6 stenen bestaat, dan kost een aandeel Hydra $700)

Het verkopen van aandelen: aandelen kunnen niet verkocht worden tijdens een 'normale' beurt, alleen bij fusies! Zodra het geld op is, moet een speler wachten tot een bedrijf waarin hij aandelen heeft wordt overgenomen om de bonus op te strijken. Er worden geen leningen verstrekt, noch door de bank, noch door andere spelers.

[huisregels: de opsteller van deze handleiding speelt Aquire met een aangepaste regel, namelijk dat aandelen onbeperkt verkocht mogen worden]

3. Het trekken van een nieuwe steen

Op het einde van zijn beurt trekt de speler een nieuwe steen. Als de speler 'onspeelbare' stenen heeft legt hij die voor iedereen zichtbaar uit en trekt een gelijk aantal nieuwe stenen (de afgelegde 'onspeelbare' stenen kunnen dus niet meer getrokken worden). Een onspeelbare steen is een steen die twee 'safe corporations'  fuseert. Stenen die een achtste bedrijf vormen, mogen niet geruild worden. Hij mag dit een (1) keer per beurt (en dus op het einde van zijn beurt) doen. Trekt hij dus opnieuw onspeelbare stenen op deze manier, dan moet hij opnieuw een beurt wachten.

Het einde van het spel

Het spel eindigt wanneer een speler tijdens zijn/haar beurt meldt dat 

bulletof alle aanwezige bedrijven safe zijn 
bulletof er minimaal een bedrijf is dat 41 speelstenen omvat

Merk op dat dit aankondigen vrijwillig en dus niet verplicht is. Het kan zijn dat het in het belang van de speler is dit niet te melden. Nadat de speler dit gemeld heeft, maakt hij zijn beurt af. 

Na beeindiging van de beurt worden alle majority/minority bonussen uitgekeerd en aandelen terug verkocht aan de bank tegen de actuele waarde zoals vermeld op de informatiekaart. Aandelen van een bedrijf dat niet actief is (dus niet aanwezig op het speelbord) zijn waardeloos. De speler met het meeste geld, na afrekening, wint.

Speeltips & strategien

 1. Investeer in het begin niet te veel in bedrijven aan de rand van het speelbord, daar het lang kan duren voordat deze bedrijven overgenomen worden. 
 2. Spreid je aandelen bezit. Je verdient gemakkelijk geld door meerderheid/minderheids bonussen op te strijken. Zorg ervoor dat je minimaal minderheidsbelangen hebt in meerdere bedrijven
 3. Zorg ervoor dat je tegen het einde minderheids/meerderheids belangen hebt in de grotere bedrijven. Tegen het einde van het spel kan het voordeliger zijn om aandelen 2:1 in te wisselen tegen aandelen van het overnemende bedrijf.
 4. Probeer bij te houden wie in welke bedrijven zit en in welke mate, het is niet verboden om aantekeningen te maken.
 5. Als je geen geld hebt om een nieuw bedrijf te starten (en aandelen te kopen) kun je het beter even laten. Toch een bedrijf starten is in het voordeel van je tegenstanders.
 6. Start niet met Phoenix of Quantum (tenzij je een strategische reden hebt). De aandelenkoers van deze keten helpen je immers snel door je geld heen. Een reden om er wel mee te starten is als je snel kunt overnemen en zo dure aandelen voor een prik kunt verkrijgen
 7. Probeer altijd minimaal een aandeel te houden van een bedrijf dat is overgenomen (zeker in het begin van het spel). Op die wijze heb je in ieder geval al een aandeel in een bedrijf dat wordt opgericht.
 8. Wanneer je een meerderheidsaandeel hebt in een bedrijf, vergroot dan het bedrijf, zodat de waarde van je aandelen snel stijgen. 

Aangepaste regels voor 2 spelers

Het enigste verschil voor een spel met 2 speler zit in de overname regels en de afrekenregels op het einde van het spel. Indien een bedrijf wordt overgenomen wordt een willekeurige speelsteen getrokken. Het getal op de steen geeft aan hoeveel aandelen er op de 'overige'  aandeelmarkt is. In dit geval is dus niet automatisch zo, dat als beide spelers aandelen hebben zij automatisch majority en minority aandeelhouder zijn. Bijv. heeft speler een 11 aandelen en speler twee 3 aandelen en wordt de speelsteen 9F getrokken, dan heeft speler een de meerderheid, de aandeel markt de minderheid (geen consequenties) en ontvangt speler twee dus niets. Deze procedure wordt ook uitgevoerd op het einde van het spel wanneer alle bedrijven geliquideerd worden en terugverkocht worden aan de bank met in acht name van de majority en minority bonussen.

Varianten

Hieronder volgen een varianten (huisregels)

 1. Er mogen onbeperkt aandelen verkocht worden door de speler die aan de beurt is. Het aantal te kopen aandelen per beurt blijft echter 3.
 2. Wanneer er geen bedrijfsstenen meer zijn, mogen er toch stenen aan elkaar gelegd worden. Er ontstaat dan echter geen actief bedrijf (laten we dit een zogenaamd 'passief' bedrijf noemen). Echter, zodra een of meerdere bedrijven overgenomen worden (en er dus bedrijfstenen vrijkomen), moet de actieve speler de vrijgekomen bedrijfssteen plaatsen op een de 'passieve' bedrijven en wel het grootste bedrijf / de grootste bedrijven eerst. Indien de grootste passieve bedrijven even groot zijn, mag de actieve speler zelf een keuze maken. 

-------------------

Informatiekaart

Sackson
Zeta
Hydra
Fusion
America
Phoenix
Quantum
prijs/aandeel bonus meerderheid bonus minderheid
2 - - 200 2000 1000
3 2 - 300 3000 1500
4 3 2 400 4000 2000
5 4 3 500 5000 2500
6-10 5 4 600 6000 3000
11-20 6-10 5 700 7000 3500
21-30 11-20 6-10 800 8000 4000
31-40 21-30 11-20 900 9000 4500
41+ 31-40 21-30 1000 10000 5000
- 41+ 31-40 1100 11000 5500
- - 41+ 1200 12000 6000
Aantal stenen/bedrijf  

Bonussen worden gedeeld bij gelijk aantal aandelen

Bedrijven met 11 stenen kunnen niet overgenomen worden

Spelinformatie

Aquire wordt uitgegeven door Hasbro onder de vermelding 'Avalon Hill Classics', produktnummer 41305. Meer informatie kan gevonden wordt op de websites van Hasbro (www.hasbro.com) en Avalon Hill (www.avalonhill.com). Er worden geregeld berichten geplaatst omtrent Aquire in de newsgroup rec.games.board. Een Nederlandstalige versie is OOIT uitgegeven door Schmidt International, maar is, waarschijnlijk gezien de prijs, nooit een succes geworden en is derhalve van de markt gehaald.

Guus (email: voitech@usa.net)